Kinh nguyệt không đều là như thế nào ?

Kinh nguyệt không đều là kinh nguyệt của bạn không theo một chu kỳ nhất định, có thể đến sớm, đến muộn hoặc thậm chí là vô kinh.  KINH NGUYỆT KHÔNG ĐỀU THƯỜNG GẶP Ở ĐỘ TUỔI NÀO? Kinh nguyệt không đều thường gặp ở những bạn gái độ tuổi dậy thì do nội tiết tố, hoạt […]